Alapiskola - Základná škola, Nagymagyar - Zlaté Klasy

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

7osztaly

Online tananyag

Polgári nevelés

feladat letöltése

Angol nyelv - Katona tanító bácsi csoportja

3.16., 3.17. feladat letöltése
3.19., 3.23. feladat letöltése

Szlovák nyelv és irodalom

Milí žiaci, milé žiačky!
 
Kvôli koronavírusu sa budete učiť online. Posielam úlohy na tento týždeň.

Gramatika:

Číslovky od 5 po 99. Úlohy 73/4,5
Pravopis čísloviek sto, tisíc, milión  74 str.
Radové číslovky   77 str.
Konverzácia:

Cestovanie po vlasti vlakom - prečítaj si 2x nahlas a odpovedz na otázky 76/2
Písanie:

PZ37/1, 38/ celá strana

Matematika

feladat letöltése - március 16.
feladat letöltése - március 17.
feladat letöltése - március 18.
feladat letöltése - március 19.
feladat letöltése - március 20.

Angol nyelv - Rajcsányi tanító néni csoportja

feladat letöltése

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz