Alapiskola - Základná škola, Nagymagyar - Zlaté Klasy

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

A Rákóczi Szövetség pályázati felhívása

Dokumentumok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a 2015/2016-os tanévben a szlovákiai magyar tanítási nyelvű alapiskolák első osztályaiba beiratkozó diákok számára
1. A pályázat tárgya és célja

A Rákóczi Szövetség első ízben 2004 novemberében hirdette meg Felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj Programját azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar iskolaválasztás fontosságára a Felvidéken.

A program része annak az 1999 óta minden évben megszervezett Felvidéki Beiratkozási Programnak, amely az iskolaköteles gyermekek és szüleik egyéni megszólításával, érvek felsorakoztatásával és közösségi programok szervezésével segíti elő a magyarul beszélő gyermekek magyar tannyelvű iskolába történő beíratását.

A 2004-ben elindított kezdeményezés ahhoz a Magyar Alkotmányban rögzített követelményhez kapcsolódik, mely szerint az anyaország felelősséget érez a határon túli magyarok sorsa iránt, és támogatni kívánja hosszú távú megmaradásukat a szülőföldjükön.

2. A támogatás formája

A Rákóczi Szövetség a beiratkozási ösztöndíjprogramja keretében 10 000.- Ft egyszeri beiratkozási ösztöndíjat adományoz mindazon felvidéki családoknak, akik gyermekeiket a magyar iskola első osztályába íratják. A Szövetség a támogatás lehetőségét felhívás keretében teszi közzé minden évben az iskolai beiratkozásokat megelőzően, felvidéki partnerszervezetei, illetve a felvidéki óvodák és iskolák közreműködésével. Az ösztöndíjra igényt tartó családok ez irányú kérelmüket egy erre a célra készített pályázati adatlap kitöltésével tehetik meg az iskolai beiratkozás alkalmával.

3. A támogatásra jogosultak köre

Minden olyan felvidéki magyar szülő, aki gyermekét a magyar tanítási nyelvű alapiskola első osztályába íratja (a 0. évfolyamba járókat és az évismétlőket nem érinti), jogosult a Rákóczi Szövetséghez benyújtott pályázat alapján a beiratkozási ösztöndíjra.  

4. Pályázási határidő

A támogatás ösztönző szerepét kiemelve a pályázatok a teljes beiratkozási időszak alatt, (a szeptemberi iskolakezdésig) benyújthatók a Rákóczi Szövetség részére.

5. A pályázatok beadásának módja

A kitöltött pályázati adatlapokat (a pályázati felhívás mellékletét képezi) az iskolák gyűjtik össze és küldik el közvetlenül a Rákóczi Szövetséghez postai címére (H-1027 Budapest, Szász Károly utca 1.4.1.), vagy közvetett módon a területileg illetékes Város és Vidéke Célalapnak adják át (a Célalapok területi felosztása és elérhetőségeik megtekinthetők a Rákóczi Szövetség honlapján:
www.rakocziszovetseg.org).  

6. A támogatások átadása

A Rákóczi Szövetség képviselői a 10 000.- Ft összegű ösztöndíjat minden arra jogosult kisgyermek szülei részére helyi iskolai ünnepségek keretében támogatási szerződés megkötésével adják át 2015 őszén. Az ünnepségek előkészítésében és lebonyolításában segítséget nyújtanak a Rákóczi Szövetség által létrehozott Város és Vidéke Célalapok, valamint az iskolák képviselői.

7. Egyéb

A Rákóczi Szövetség az iskolaválasztás szempontjából veszélyeztetettnek tekinthető települések, térségek esetében az általános pályázati feltételektől eltérően speciális pályázati feltételeket alkalmazhat.


Budapest, 2015. január 5.

Dr. Halzl József,
a Rákóczi Szövetség elnöke


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz