Alapiskola - Základná škola, Nagymagyar - Zlaté Klasy

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

8osztaly

Online tananyag

Magyar nyelv és irodalom

feladat letöltés

Polgári nevelés

feladat letöltés

Szlovák nyelv és irodalom

Milí žiaci, milé žiačky!
 
Kvôli koronavírusu sa budeme učiť online. Úlohy na tento týždeň sú nasledovné:
 
Konverzácia:

Paneláci - dobrí vtáci. Prečítaj si nahlas 2x a potom odpovedz na otázky  str.83
Na diskotéke - rozhovor na 85 str. Odpovedz na otázky písomne. Rozhovor sa nauč.
Gramatika:   

Vety podľa obsahu 85/ Čo už viem. Pozor na opytovaciu vetu: zisťovacia a doplňovacia. Nauč sa.
Vety podľa zámeru hovoriaceho: kladná veta- állító mondat, záporná veta - tagadó mondat 84/ Čo už viem
Písanie:

PZ/ 48/ 1,2,3,4   49/5

Matematika

feladat letöltése
- 3.16-3.20.

Pénzügyi alapismeretek

1. feladat letöltése

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz