magyarisuli.sk

Základná škola s VJM - Zlaté Klasy
Alapiskola - Nagymagyar
031/569 23 67     zsvjm.zklasy@atlas.sk
Tartalomhoz ugrás
Nagymagyari győztese lett a 2022-es Katedra Irodalomverseny I. Kategóriájának!
A Katedra Irodalomverseny I. kategóriájának országos döntőjére 2022. június 7-én, kedden került sor. A versenynek új szervezőjének, a Katedra Polgári Társulásnak köszönhetően a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara adott otthont.
A négyfordulós verseny lezárását követően húsz 5-6. osztályos tanulók alkotta csapat kapott meghívót a nyitrai döntőre. Az ünnepélyes megnyitót követően 10:15-től kezdetét vette a vetélkedő, amelyen hat feladatsort oldottak meg a tanulók. A kérdések Szabó Borbála János vitéz-kód című művéhez kapcsolódtak. A döntő két fordulóból állt, ahol a tanulók szövegértési játékos feladatokat oldottak meg. A magas pontszámok bizonyították a diákok kiváló felkészültségét.
Az eredményhirdetést megelőzően egy jó hangulatú író-olvasó találkozóra került sor Benyovszky Mánya Ágnes írónővel, az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola tanárával, akivel Brutovszky Gabriella, a Katedra folyóirat szerkesztője és a verseny egyik háttérszervezője beszélgetett.
 

A verseny győztese a Nagymagyari Alapiskola Vérfarkasok elnevezésű Bohák Enikő és Holubiczky Richard párosa lett. A verseny ajándékcsomagjait a Rákóczi Szövetség, a Magyar Könyvfórum, a Jókai Színház és a SIK Polgári Társulás biztosította.
Enikőnek és Ricsinek gratulálunk, és további sok sikert a jövőben!


forrás: www.parameter.sk
Töricsapatunk 5. lett az országos döntőben!
A Katedra Történelemverseny országos döntője a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Kara épületében zajlott 2022. június 7-én. Mivel a döntőben (legfeljebb) csak 3 fős csapatok szerepelhettek, ezért iskolánkat Marczel Norbert 6.-os, Seregi Róbert 7.-es és Marczel Péter 8. B osztályos tanulók képviselték. Csiba Donát póttagként és „szurkolóként” kísérte el őket a versenyre.
Nagymagyar nevű csapatunk a levelezőfordulóban szerzett hetedik helyen javítva, nagy csatában az 5. helyet szerezte meg.
Gratulálunk, fiúk, és további sok sikert a jövőben!A töricsapatunk is bejutott az országos döntőbe!
A tanév során folytak a Katedra Történelemverseny levelezőfordulói. Iskolánk 4 diákja, Marczel Norbert 6.-os, Seregi Róbert 7.-es ill. Csiba Donát és Marczel Péter 8. B osztályos tanulók vettek részt a versenyen, melybe országos szinten mintegy 150 tanuló kapcsolódott be. Nagymagyar nevű csapatunk a levelezőfordulóban a 7. helyen végzett, ezzel bejutott a júniusi országos döntőbe.
A csapatnak különböző, nagy tudást és/vagy sok keresgélést igénylő feladatok megoldása mellett többek között egyperces képzelt riportot kellet készíteni egy 12-13. században élt magyar történelmi személyiséggel. A csapat videója, melynek elkészítésébe riporterként a negyedikes Seregi Kata is besegített, itt nézhető meg:


Gratulálunk, fiúk, és sok sikert az országos döntőben!

Bécsi diadal – 1. és 2. hely, sikeres részvétel
A hétvégén folytatódott iskolánk diákjainak sikersorozata. Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége 2022. május 14-én rendezte meg a 25.  Verőfény szavalóversenyt a Kárpát-medence határon túli magyar - általános és középiskolás - tanulóinak részére. A versenynek a Bécsi Magyar Iskola, a Collegium Hungaricum adott otthont. Ausztriai magyarokon kívül részt vettek a versenyben Erdélyből, Vajdaságból és Felvidékről érkezett diákok is. Iskolánkat a 2. osztályos Bohák Boglárka, az 5. osztályos Bohák Enikő és a 6. osztályos Holubiczky Richard képviselte.
A tanulók 3 korcsoportba voltak besorolva. Boglárka az 1. és 2. osztályosok korcsoportjában versenyzett, és szerezte meg az 1. helyet.
A legnépesebb, legtöbb évfolyamot magában foglaló korcsoportban az alapiskolák felső tagozatosai és a középiskolások voltak besorolva. Ebben a korcsoportban szerepelt Enikő és Ricsi is. Enikő a 2. helyet szerezte meg, Ricsi pedig a sikeres versmondásért vehetett át oklevelet.
Mindhárom tanulónknak gratulálunk, és a továbbiakban is sok sikert kívánunk!

Két ezüst a galántai területi döntőben
2022. május 3-án rendezték meg a Petőfi-Tompa Országos Seregszemle elnevezésű vers- és prózamondóverseny területi döntőjét Galántán. Iskolánkat a 3. osztályos Domsi Antónia és a hatodikos Holubiczky Richard képviselte. Mindketten – más-más korcsoportban - verssel szerepeltek, és egyaránt ezüstsávos besorolást nyertek.
Mindkettőjüknek szívből gratulálunk, és a további versenyekhez is sok sikert kívánunk!
 
1. és 4. hely a Szép Magyar Beszéd kassai országos döntőjében
2022. április 21-én került sor Kassán a Szép Magyar Beszéd országos döntőjére. Iskolánkból ketten: Bohák Enikő és Szegedi Attila ötödikes tanulók jutottak a döntőbe.
Már az előző napon, szerdán útnak indultunk Kassára. Ekkor volt az eligazítás és az elszállásolás.
Másnap délelőtt került sor magára a döntőre. A verseny 3 fordulós volt. Először a magukkal hozott szövegeket olvasták fel a versenyzők. Ezt követően az ott kapott, ismeretlen szöveget kellett felolvasniuk. Végül 5 fogalmazási téma közül kellett egyet kiválasztaniuk, és rövid felkészülés után élőszóban, fejből elmondani a fogalmazásukat. A versenyzők egymás alkotásait nem hallhatták. Mindkét tanulónk ugyanazt a témát választotta: Családommal összezárva. Arról kellett mesélniük, hogy az elmúlt két évben a világjárvány miatt hogyan változott meg az ő és családjuk élete. Mindketten kitűnően, de egészen más megközelítésből fejtették ki a témát.
A bírálóbizottság délutáni értékelésen elmondta, hogy a verseny magas színvonalon folyt, és emiatt nem lesz könnyű dolguk a sorrend felállításában.
Az eredményhirdetésre pénteken, ünnepélyes keretek között került sor. Végül óriási volt az örömünk: Szegedi Attila az 1., Bohák Enikő pedig a 4. helyezést érte el.
Tanulóinkat ezután még egy rövid városnézés várta.
Mindkettőjüknek gratulálunk, és hasonlóan kimagasló, további sikereket kívánunk a jövőben is!

 
Beiratkozás a 2022/2023-as tanévre
A nagymagyari Alapiskola igazgatósága értesíti a kedves Szülőket, hogy a beiratkozás iskolánk első és ötödik évfolyamába 2022. április 1. és április 30. között elektronikus úton lehetséges, illetve személyesen 2022. április 4-én és április 5-én az iskola épületében. A beiratkozáshoz szükséges a szülő személyi igazolványa és a gyermek születési bizonyítványa.

A beiratkozás időpontjai:
2022. április 4., hétfő 15:00 órától 18:00 óráig,
2022. április 5., kedd 15:00 órától 18:00 óráig.

Az elektronikus úton történő beiratkozáshoz kattintsanak ide:

Azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31-éig betöltik a hatodik életévüket, kötelező beíratni az alapiskola első évfolyamába, függetlenül attól, hogy a gyermek iskolaérett-e. A 2021/2022-es tanévre halasztást kapott gyermeket is újra be kell íratni a 2022/2023-as tanévre.

Sok szeretettel várjuk a jövendőbeli elsősöket és szüleiket!  

Két arany és 3 ezüst a Petőfi-Tompa vers- és prózamondóversenyen
2022. április 8-án tartották meg Gellén a Petőfi-Tompa országos Seregszemle vers és prózamondóink járási fordulóját. Iskolánkat 5 tanuló képviselte. Domsi Antónia harmadikos, Bohák Enikő és Szegedi Attila ötödikes és Holubiczky Richard hatodikos tanulók a helyszínen élőben szerepeltek. Bohák Boglárka második osztályos tanuló betegség miatt nem tudott személyesen részt venni a versenyen, de a zsűri hozzájárult, hogy videón keresztül mondhassa el a versét.
Domsi Antónia és Holubiczky Richard aranysávos, a többi tanulónk pedig ezüstsávos besorolást nyert.
Minden tanulónknak gratulálunk! A továbbjutó aranysávosainknak sok sikert kívánunk a galántai kerületi fordulón!

Kettős győzelem a Szép Magyar Beszéd járási fordulójában
2022. március 14-én, 1 nappal nemzeti ünnepünk előtt került sor Dunaszerdahelyen a Szép Magyar Beszéd járási fordulójára. Iskolánkat két ötödikes tanuló: Bohák Enikő és Szegedi Attila képviselte. Szegedi Attila a 2., Bohák Enikő pedig az 1. helyen végzett, így mindketten továbbjutottak a kerületi döntőbe.
Mindkettőjüknek gratulálunk, a kerületi döntőhöz pedig sok sikert kívánunk!
Tisztelt Szülők és Iskolabarátok!
Idén, 2022-ben is módjában áll minden adófizető állampolgárnak dönteni a tavalyi évre befizetett adójának 2 százalékáról – támogathat egy általa választott civilszervezetet, alapítványt. Ez senkinek sem jelent többletkiadást, döntésével azonban segítséget nyújt a szervezetnek, iskolánknak, óvodánknak, gyermekeinknek. A nagymagyari Alapiskola Szülői Szövetsége nevében tisztelettel kérek minden jószándékú, gyermekeink oktatását és nevelését fontosnak tartó személyt, akinek módjában áll idén, 2022-ben is felajánlani már befizetett adójának 2 százalékát valamely regisztrált szervezet számára, hogy tegye ezt Szülői Szövetségünk javára.

Amennyiben munkáltatója készíti el a tavalyi évi adóbevallását, akkor a kérvényben (Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania) be kell jelölni x-szel a "VII. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane" pontot. Ezzel jelzi munkáltatójának, hogy szándékában áll az adó 2 százalékát felajánlani, és kéri az igazolást a befizetett adóról. Ehhez az igazoláshoz kell csatolni azt a nyilatkozatot, melyben megjelöli a kedvezményezett szervezetet a pontos adatokkal együtt. Iskolánk honlapjáról le lehet tölteni ezt a nyilatkozatot kitöltött adatainkkal a Dokumentumok menüpont alatt. Majd az igazolást és a nyilatkozatot le kell adni az adóhivatalban – jó esetben ezt vállalja a munkáltató. Ha nem, akkor kérem juttassák el az iskolába, és leadjuk együtt a begyűjtött igazolásokat és nyilatkozatokat. Ha pedig önállóan nyújt be adóbevallást, akkor az adóbevallási nyomtatványon szintén ki kell tölteni az adatainkat.

Bizalmát és támogatását előre is köszönjük!

Egy doboz szeretet
Évek óta megrendezik tájainkon is Nyilas Misi karácsonya névvel a szegény sorsú gyerekek megsegítésére indított gyűjtést. A cipősdobozba csomagolt ajándékokat (könyv, játék, édesség, tisztálkodáshoz használt eszközök) idén gömöri és kárpátaljai rászoruló gyermekeknek szánták az ajándékozók és a szervezők.
Iskolánk is bekapcsolódott a gyűjtésbe. Összesen 75 csomagot gyűlt össze, és több zsáknyi használt cipő, amelyeket továbbítottunk a szervezőknek.
Szeretnénk megköszönni minden szülőnek, diáknak, tanárnak,minden jóakaratú embernek, aki adományaival, munkájával, jószándékával ill. bármilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy 75 gyermek karácsonyát szebbé tehessük.


Siker, büszkeség, könyvajánló!
Iskolánk 6 meseíró palántája  válogatódott be munkája okán abba a különleges, mesés- mondás könyvbe, melyet  Molnár Attila álmodott meg és váltott valóra. Így született "Az aranyló gyermekei" című album igényes kidolgozással, Kertai Zalán festőművész illusztrációival. Ő a magyar történelmi hősök kimagasló és szenvedélyes ábrázolója. Az egész Kárpát - hazából  érkeztek az egyéni hangvételű  fogalmazások, monda- és mesefeldolgozások, ezért is vagyunk büszkék Molnár Emesére (9. osztály), Illés Attilára (3. osztály), Dávid Damiánra (8.B osztály), Molnár Atillára (7. osztály), valamint Kolláth Dominika (8.B osztály). és Kolláth Viktorra (5. osztály). A könyv csallóközi kezdeményezés, érezzük magunkénak! Az egész  Kárpát-medence térségeinek mondakincseit gyűjti egybe, gyereknyelvre lefordítva. Már a  karácsonyi piacon.


Második hely a Katedra Irodalomverseny országos döntőjében!
2021. június 11-én volt a Katedra Irodalomverseny országos döntője. Négy tanulónk készült a versenyre, de mivel a döntőben csak háromtagú csapatok szerepelhettek, iskolánkat végül a negyedikes Bohák Enikő ill. az ötödikes Csáder Dóra és Holubiczky Richard képviselték. Csáder Tímea, aki együtt készült a versenyre a többiekkel, elkísérte a csapattagokat, hogy szurkolhasson nekik a döntőben. A verseny szervezője, Tóth Mónika tanárnő felkérte Timit, hogy segítsen neki a feladatlapok kiosztásában ill. összeszedésében. Így ő lett a tanító néni egyik segítője (a segítséget a tanító néni oklevélben köszönt meg Timinek.)
A verseny több fordulóból állt. A téma Csukás István Nyár a szigeten c. ifjúsági regénye volt, ennek alapján kellett változatos feladatokat megoldaniuk a csapatoknak. Iskolánk Vérfarkasok fantázianevű csapata nagy versenyben végül a 2. helyet szerezte meg.
Dóri, Enikő, Ricsi, szívből gratulálunk, Timinek köszönjük az együtt készülést és a segítséget, és a továbbiakban mindnyájuknak hasonlóan sikeres szereplést kívánunk!

14. hely a Katedra Történelemverseny országos döntőjében
Június 4-én került sor a Katedra Történelemverseny országos döntőjére, amelyre iskolánk csapata is bejutott. Az ötödikes Marczel Norbert ill. a hetedikes Csiba Donát és Marczel Péter képviselték iskolánkat. A téma a Zrínyi család története volt a 15. századtól a 18. század elejéig. „Sors bona, nihil aliud!” azaz „Jó szerencse, semmi más!” – volt Zrínyi Miklós jelmondata. Természetesen a versenyen nem csak szerencsére volt szükség. A fiúk hősies küzdelemben a Felvidék legjobb törisei között végül a 14. helyezést érték el.

Gratulálunk, fiúk, és további sikeres versenyeket kívánunk!

Megosztott első hely a történelemverseny levelezőfordulójában
Iskolánk idén is bekapcsolódott a Katedra Történelemversenybe. A tavalyi csapat tagjai, a hetedikes Csiba Donát, Kolláth Dominik és Marczel Péter idén a Zrínyi-család történetével ismerkedett. A levelezőverseny 4 fordulóból állt, és Nagymagyar nevű csapatunk megosztott első helyet ért el. Így ott lehetünk a június 4-re tervezett országos döntőben.

Gratulálunk, fiúk, és jó felkészülést kívánunk!
Amiről még nem írtunk -  7. hely az országos döntőben
A 2019/2020-as tanév KATEDRA Történelemversenyének országos döntőjébe bejutott iskolánk csapata is.  A csapattagok a most hetedikes Csiba Donát, Kolláth Dominik és Marczel Péter voltak.
A járványhelyzet miatt a döntőre csak ősszel, szeptember 22-én került sor. Dominik a verseny előtt megbetegedett, ezért a döntőben helyette a most kilencedikes Nagy Kristóf vett részt. A fiúk az ország legjobbjai között a 7. helyet szerezték meg.

Gratulálunk, fiúk!

Fotók és oklevelek a versenyről
Tisztelt Szülők, kedves Diákok!
Iskolánkban sajnos újra megjelent a koronavírus. Ma délelőtt az iskola egyik alkalmazottjánál igazolták a fertőzést.
A dunaszerdahelyi közegészségügyi hivatal rendelkezéseinek értelmében december 14-től iskolánk 1. osztályos tanulói áttérnek a távoktatásra – az új órarendet az osztályfőnök teszi majd közzé az elsősök világhálós csoportjában.
A 2., a 3. és 4. osztály számára hagyományos módon folytatódik tovább az oktatás az iskolában.  Számukra a napközi továbbra is biztosítva lesz.
Köszönjük a megértésüket!
Elsős tanulóinknak negatív PCR-tesztet és mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Üdvözlettel: az iskola vezetősége
A törvényes képviselő fertőzésmentességet igazoló nyilatkozata
Igazgatói szabadnap 2020. november 12-én
Értesítjük a tisztelt Szülőket és Diákokat, hogy 2020. november 12-ére, csütörtökre üzemeltetési okok miatt igazgatói szabadnapot rendelek el. A távoktatásban részt vevő diákok számára az oktatás csütörtökön is folytatódik – élő órák csak a délutáni órákban lesznek. Az 1. és 4. osztályos diákok szerdán több házi feladatot kapnak, hogy a csütörtöki nap folyamán otthon ők is ismételhessenek, gyakorolhassanak.
Megértésüket köszönöm!

Üdvözlettel:
Csicsay Éva, az iskola igazgatónője
Tisztelt Szülők, kedves Diákok!
Sajnos iskolánkat sem kerülte el a koronavírus. Pénteken az egyik olyan diákunknál igazolták a fertőzést, aki már egész múlt héten hiányzott az iskolából. A dunaszerdahelyi közegészségügyi hivatal rendelkezéseinek értelmében november 10-től iskolánk 2. és 3. osztályos tanulói áttérnek a távoktatásra. Lehet, hogy a keddi leckék még kicsit késni fognak. Szerdától a 2. és 3. osztály is az új órarend szerint halad majd, amit az osztályfőnökök a saját világhálós osztálycsoportjaikban tesznek majd közzé. Az 1. és 4. osztály számára hagyományos módon folytatódik tovább az oktatás az iskolában.  A napközi ideiglenesen a főépületbe költözik át.
Köszönjük a megértésüket!

Másodikos és harmadikos tanulóinknak negatív PCR-tesztet és mindenkinek jó egészséget kívánunk!
Üdvözlettel: az iskola vezetősége
Tisztelt Szülők, kedves Diákok!
A minisztériumi rendelkezések értelmében holnaptól (november 3.) minden olyan alsó tagozatos diák folytathatja az iskolában a tanulást, aki egészséges, és akinek a szülei rendelkeznek negatív teszttel (a kötelező tesztelés alóli kivételeket külön rendelet szabályozza). A szülők töltsék ki az iskola honlapjáról letölthető fertőzésmentességet igazoló nyilatkozatot, ezt a tanulók kedden hozzák magukkal az iskolába. (Ha nem tudják letölteni és kinyomtatni, akkor ideiglenesen a régi nyomtatvány is megfelel.)
Ha a tanulónak vagy a szüleinek pozitív lett a tesztje, akkor a tanuló 10 napig nem jöhet iskolába, és a szülő köteles jelenteni az iskolának a karantént. A tanuló 10 nap múlva orvosi igazolással térhet vissza az iskolába.

Mindenkinek jó egészséget kíván az iskola vezetősége!
Kedves Szülők és Diákok!
2020. október 26-tól november 27-ig a minisztériumi rendelet szerint távoktatás lesz az iskolánk felső tagozatán. A tanulók a Google Tanterem (Classroom) felület segítségével kapják majd a tananyagot, ezen keresztül küldhetik vissza a válaszokat is. Az élő órák a Teams alkalmazáson keresztül zajlanak majd. A távoktatás időszakára módosul az órarend is, a módosított órarendet a jövő hét folyamán tesszük közzé.
Az alsó tagozaton egyelőre a megszokott rend szerint folytatódik a tanítás, az ebéd és a napközi biztosítva lesz az 1-4. osztály számára. Ha kedvezően alakul a helyzet, akkor a diákok november 30-án, hétfőn térhetnek vissza az iskolába. Ha nem javul a helyzet, decemberben is marad a távoktatás. Az őszi szünet időpontja is módosult. A szünet 2020. október 30-án, november 2-án, november 6-án és november 9-én lesz.

Üdvözlettel: az iskola vezetősége
Kedves Szülők és Tanulók!
Szeptember 16-tól ismét megváltozott az alapiskolák rendtartása, működési rendje és a kittöltendő nyilatkozatok szövege is.

Összefoglalva a fő változásokat:
- az iskola épületébe SENKI nem léphet be az alkalmazottakon és a tanulókon kívül, csak igazgatói külön engedéllyel, nyilatkozat kitöltése után
- az iskolával való kapcsolattartás telefonon a 031/5692367-es vagy 0911/569230-as telefonszámon keresztül vagy villámlevélben (zsvjm.zklasy @atlas.sk) lehetséges.
- ha a tanuló 3-5 egymást követő napon hiányzik, akkor köteles szülői nyilatkozatot leadni az osztályfőnöknek az iskolába való visszatéréskor (A törvényes képviselő fertőzésmentességet igazoló nyilatkozata - ITT TÖLTHETŐ LE). A hiányzásba a hétvége is beleszámolódik, tehát ha diák csak pénteken vagy csak hétfőn hiányzik, akkor is 3 napnak számít a hiányzása, és kötelező kitölteni a nyilatkozatot.
- ha tanuló 5 egymást követő munkanapnál többet hiányzik, akkor orvosi igazolásra van szükség- ebben az esetben csak a munkanapok számítanak, a hétvége nem.
- a tanulónál minden nap kell lenni 2 szájmaszknak és 1 csomag papír zsebkendőnek.
- ha a tanulónál felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja (ezt csak az orvos vagy a közegészségügyi hivatal állapíthatja meg), akkor a szülő haladéktalanul értesíti az osztályfőnököt és az igazgatót. Hasonlóképpen köteles értesíteni, ha a gyermek számára karantén van elrendelve. A fenti esetekben a tanuló nem mehet iskolába.

Mindez részletesen megtalálható a minisztérium honlapján:  https://www.minedu.sk/data/att/17288.pdf.

Üdvözlettel:
az iskola vezetősége
Vissza a tartalomhoz